Sunday, December 1, 2013

ಪಿಂಕಿ - ಪುಟ್ಟಿ ಜುಗಲ್ಬಂಧಿ !
"ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಪಕ್ಷಿ ಕೂತು ಕೊಂಡಿದೇ,
ಅತ್ತಲಾಗಿಯೂ ಇತ್ತಲಾಗಿಯೂ,
ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಗೂಬೆಗಳು ಕೂತುಕೊಂಡಿವೆ!
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಈಜುತಲಿವೆ,
 ಅತ್ತಲಾಗಿಯೂ ಇತ್ತಲಾಗಿಯೂ,
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಈಜುತಲಿವೆ!
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳು ತೆಲುತಲಿವೆ, 
 ಅತ್ತ ಲಾಗಿಯೂ , ಇತ್ತಲಾಗಿಯೂ,
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳು ತೆಲುತಲಿವೆ!
ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳು ಮಿನುಗುತಲಿವೆ,
 ಅತ್ತಲಾಗಿಯೂ ಇತ್ತಲಾಗಿಯೂ
ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳು ಮಿನುಗುತಲಿವೆ!
ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ಮಾಯಾಲೋಕ ಹೊಳೆಯುತಲಿದೆ,
ಅತ್ತಲಾಗಿಯೂ ಇತ್ತಾಲಾಗಿಯೂ,
ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ಮಾಯಾಲೋಕವು ಹೊಳೆಯುತಲಿದೆ! "


ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಿದಂತೆ, ಮೀನು ಈಜಿದಂತೆ , ದೋಣಿ ತೇಲಿದಂತೆ , ತಾರೆಗಳು 

ಮಿನುಗಿದಂತೆ ಕಣ್ಣಗಲಿಸಿ, ತಲೆದೂಗಿ, ಕೈಗಳನ್ನೂ ಆಡಿಸಿ ಅಭಿನಯ 

ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದಳು ಪುಟ್ಟಿ . 

ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ  ತಾನು ಕಲಿತಿದ್ದ Hot Cross Buns , London 

bridge , Old King Cole ಮುಂತಾದ ಆಂಗ್ಲ ಗೀತೆಗಳನ್ನು 

ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಳು ವೆಂಕಿ ಮಾಮನ ಮಗಳು ಪಿಂಕಿ.  ಪುಟ್ಟಿಯ 

ಹಾಡು ಕೇಳಿ  ಪಿಂಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವೆಂಕಿ ಮಾಮ , ಸುಜಾ ಆಂಟಿ, ಮತ್ತು 

ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಪಮ್ಮಿ ಕೂಡ  ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಗರಿಸಿದರು  . 

"  Oranges and lemons ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳು . ಪಮ್ಮಿ, ನೀನೂ ಬಾ " 

ಅಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದಳು  ಪಿಂಕಿ. 


" ನಾನು ಪಾಪು ಜೊತೆ ಆಡ್ತೀನಿ . ನೀನೇ ಹಾಡು . " ಪಮ್ಮಿ ಸರಸು ಅತ್ತೆ 


ಮಡಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಪುವಿಗೆ ಆಟ ತೋರಿಸುತ್ತ ಹಜಾರದ ಮೆಟ್ಟಲ ಮೇಲೆ 

ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟಳು   . 

Oranges and lemons,
Sold for a penny !
And the school girls are also many!
The grass is green and the rose is red,
Remember me when I am dead, dead, dead, dead ! 

ಪಿಂಕಿ ಜೊತೆ ತಾನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಾಡಿದಳು  ಪುಟ್ಟಿ . 

" ನಿನ್ಗೂ ಈ ಹಾಡು ಬರತ್ಯೇ ?" ಪಿಂಕಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ . 

" ಇದೇ ಹಾಡನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಜಾನಬಾಯಿ ಮಿಸ್ ." 

ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು ಪುಟ್ಟಿ . 

" ಹಾಗೇನು ? ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ ." ಎಂದರು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ 

ಕುಳಿತಿದ್ದ ವೆಂಕಿ ಮಾಮ . 

" ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ಆಂಗ್ಲ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕೊಡೊ  ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳನ್ನ ಅಂಗ್ಲ ದೇಶದ 

ಪಾದ್ರಿಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ರು  . ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ, ಆಂಗ್ಲರ ಅನೇಕ 

ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಆಟಗಳನ್ನ  ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ 

ಕೊಟ್ರು  . Nursery Rhymes ಗಳನ್ನೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು . 

ಕ್ರಮೇಣ  Nursery Rhymes ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ 

ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರು . " ಎಂದು ಬಾಷಣವೇ 

ಬಿಗಿದುಬಿಟ್ಟರು ತಾತ . 

" ಕರೆಕ್ಟ್ ! ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೆ 

ಕಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ  ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ  'ಕಿತ್ತಳೆ  ಹಣ್ಣು' ಹಾಡ್ಕೊಂಡೆ 

ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ . ಪಮ್ಮಿ! ನೀನೂ ಬಾ ಆಡೋಣ . " ಎಂದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ 

ಅಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದಳು  ಪಿಂಕಿ.  


" ಹೋಗೆ ಪಿಂಕಿ ! ಮೂರೇ ಜನ ಹೇಗೆ ಆಡೋದು ?" ಎಂದಳು ಪಮ್ಮಿ . 

" ನಾನೂ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾ ! ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನೀನೂ ಬಾ !" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಮ್ಮನ ಕೈಗೆ 

ಪಾಪುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು ಸರಸು ಅತ್ತೆ . 

ಇಬ್ಬರೂ   ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು  ಗೋಪುರದಂತೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು 

ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ನಿಂತರು  . ಉಳಿದವರು ಆ ಗೋಪುರದೊಳಗೆ ತೂರಿ 

ಹೊರಬರಲು ಸಿದ್ದರಾದರು. 

"ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ! ಕಾಸಿಗೆ ಒಂದು ,
ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಾಳ ಹೆಚ್ಚು !
ಹುಲ್ಲೂ ಹಸಿರು, ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು ,
ನಾ ಸತ್ತಾಗ ನೆನಪ್ಪು ಮಾಡಿ, ಡುಂ ಡುಂ ಡುಂ ಡುಂ ಡುಂ ! " 

ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡುತ್ತ  ಕೈ ಗೋಪುರದೊಳಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗಿ 

ಹೊರಬಂದರು . ಹಾಡು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ 'ಡುಂ ಡುಂ ಡುಂ ' ಎನ್ನುತ್ತಾ , 

ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೋಪುರದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪಿಂಕಿ 'ಪಕ್' ಕನೆ ಸೆರೆ 
ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಳು . 

ಅದೇ ಸಮಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾದು  ಹೋದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಡೆ 

ಪುಟ್ಟಿಯ ಗಮನ ತಿರುಗಿತು.  ಹುರುಪಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡತೊಡಗಿದಳು . 

Pussy cat pussy cat where had you been?
I had been to London to look at the queen!
Pussy cat pussy cat what did you there?
I frightened the little mouse under the chair!

ಪಿಂಕಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಯಿತು . ಅವಳೂ ತಾನು ಕಲಿತಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಾಡನ್ನು 

ಹಾಡಿದಳು. 

ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ ! ಮುದ್ದಿನ ಸೊಕ್ಕೆ ! ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ ?
ಕರೆದರೂ ಇಲ್ಲ ! ಹಾಲು ಬೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ  !
ಕೇಳೋ ಕಳ್ಳ !ಮುದ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ! ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ !
ರಾಜನ ಸಂಗಡ ರಾಣಿಯು ಇದ್ದಳು ಅಂತಃಪುರದೊಳಗೆ !
ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ!ಬೇಗನೆ ಹೇಳೇ !ಏನದು ಆನಂದ?
ರಾಣಿಯ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡೆನು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಇಲಿಯೊಂದಾ !

" ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿಂಕಿ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡೋಣಾ ? ನೀನು 


ಬೇಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ ಹಾಡು. ನಾನು ಪುಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ ." ಪುಟ್ಟಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 

ಕುಣಿದಳು . 


" ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹಾಡು . ಒಟ್ಗೇ ಹಾಡಿದ್ರೆ  ಸರಿ 


ಹೋಗಲ್ಲ." ಎಂದಳು ಪಿಂಕಿ . 

" ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳು ತೆಗೆದ್ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು." ಎಂದಳು ಪಮ್ಮಿ . 

" ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ತೀನಿ ." ಪುಟ್ಟಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಳು. 


" ಸರಿ. ನಾನು ಪುಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾಟ್  ಹೇಳ್ತೀನಿ !" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಪಿಂಕಿ . 


ಶುರುವಾಯಿತು ಪಿಂಕಿ - ಪುಟ್ಟಿಯರ ಜುಗಲ್ಬಂಧಿ !

ಪಿಂಕಿ -                                                                                                              ಪುಟ್ಟಿ -
Pussy cat pussy cat where had you been?                  ಬೆಕ್ಕೇ ! ಮುದ್ದಿನ ಸೊಕ್ಕೆ ! ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ ?

I had been to London to look at the queen!               ಕೇಳೋ ಕಳ್ಳ!ಮುದ್ದಿನ ಮಲ್ಲ!ಮೈಸೂರ ಅರಮನೆಗೆ. 
                                                                                                                   
Pussy cat pussy cat what did you there?                     ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ!ಬೇಗನೆ ಹೇಳೇ !ಏನದು ಆನಂದ?
                                                                                                                                  

I frightened the little mouse under the chair!  ರಾಣಿಯ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡೆನು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಇಲಿಯೊಂದ!                                                                                                                                                                                                                       
ಪಿಂಕಿ ಪುಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು . 
 ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪಾಪು ಕೂಡ ಆನಂದದಿಂದ ನಕ್ಕರು!

ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಮನೆ ಎಂದಮೇಲೆ  ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕೆ ?


No comments:

Post a Comment