Sunday, February 9, 2014

ಕರಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು

ಶಿಬಿರಾಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ !

 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್ ಸ್ಕೌಟ್ .  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದ ಶಿಬಿರಾಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಲು  ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಆತ  ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ  ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ  ಆಹ್ವಾನವಿತ್ತು.  ಅಪ್ಪ ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾದಿದ್ದು , ಪಾಪುವನ್ನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಟು ಶಾಲೆ ತಲುಪಿದಾಗ ನಕಲೀ  ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಸ್ಕೌಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡೇರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಕಲೀ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವರನ್ನ  ತಾವೇ ರಚಿಸಿದ ಕೈ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ,  ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ನಕಲೀ ಘಾಯಗಳಿಗೆ ತಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು.  

 


" ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ?" ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದಳು ಪುಟ್ಟಿ .
ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರೂ ಸೋದರ ಸೊದರಿಯರೂ, ಇನ್ನಿತರರೂ    ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ತಾವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಅಪ್ಪ. 

"ಇಂತಾ  ತರಬೇತಿಗಳಿಂದ  ಯುವಕರು  ಅಪಘಾತಗಳಾಗೋ   ಸಮಯಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರ್ಗೆ  ಉಪ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು . ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು .  "

" ಅದಕ್ಕೇ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ  ..ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ?"

" ಇದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ . ಆದ್ರೂ  ಪ್ರತ್ಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನೂ ಕೂಡ ತನ್ನಿಂದಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ಕೌಟ್ಗಳ ಉದ್ದೇಶ. ಸ್ಕೌಟ್ಗಳು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೇವಿಸೋದನ್ನ ಕಲೀತಾರೆ.  ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದಿರ್ಸೋದನ್ನ ಕಲೀತಾರೆ.  ಸೊದರತ್ವದಿಂದ  ಇರೋದು , ಹಿತವಾಗ್ಮಾತಾಡೋದು , ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋದು , ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದು, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರೋದು, ಮೈಕೈಯನ್ನ  ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು , ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ  ಚುರುಕಗಿ  ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು , ಎಂತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ   ಸ್ವಾಧೀನರಾಗಿರೋದು, ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ಯೋದು, ಪರಿಸರವನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೋಳೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಕೌಟ್ಗಳು ಕಲೀತಾರೆ. "

" ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ..... " ಪುಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ  ಇರಲಿಲ್ಲ !  

" ಪುಟ್ಟಿ ! ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡು. ಶಿಬಿರಾಗ್ನಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ  ನೋಡು . " ಅಮ್ಮ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಳು  .

 ಸ್ಕೌಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಸುತ್ತ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಕುಳಿತರು. ಸ್ಕೌಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು . 


ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ  ಓ  ಒಡೆಯಾ ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ  ಓ  ಒಡೆಯಾ  ಕುಂ  ಬಯ್  ಯಾ 
ಕುಂ ಬಾಯ್ ಯಾ ಓ ಒಡೆಯ ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಓ ಒಡೆಯ ಕುಂ ಬಯ್  ಯಾ . 

ಯಾರೋ ನಗುತಿಹರು ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಯಾರೋ ನಗುತಿಹರು ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಯಾರೋ ನಗುತಿಹರು ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಓ ಒಡೆಯಾ  ಕುಂ ಬಾಯ್  ಯಾ . 

ಯಾರೋ ಅಳುತಿಹರು ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಯಾರೋ ಅಳುತಿಹರು  ಕುಂ  ಬಯ್ ಯಾ 
ಯಾರೋ ಅಳುತಿಹರು ಕುಂ  ಬಯ್ ಯಾ
ಓ ಒಡೆಯಾ ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ. 

ಯಾರೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರು ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಯಾರೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರು ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಯಾರೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರು ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಓ ಒಡೆಯಾ ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ . 

ಯಾರೋ ಹಾಡುತಿಹರು ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಯಾರೋ ಹಾಡುತಿಹರು ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಯಾರೋ ಹಾಡುತಿಹರು ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ 
ಓ ಒಡೆಯಾ ಕುಂ ಬಯ್ ಯಾ . 

" ಇದೆಂತ ಹಾಡು ಅಪ್ಪಾ ?" ಪುಟ್ಟಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದಳು.
"ಹಿಂದಿನ್  ಕಾಲ್ದಿಂದ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಸ್ಕೌಟ್ಗಳು  ಶಿಬಿರಾಗ್ನಿ ಸುತ್ತ  ಕೂತು ಹಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ . ಸ್ಕೌಟ್ಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಗ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವೇ?ಈಗ ಆರಾಮ್ವಾಗಿ  ಕೂತು ಮನೋರನ್ಜ್ನೆಗಾಗಿ  ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಹೀಗೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂತು ಹಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೌಟ್ಗಳ ಸ್ನೇಹ, ಸೋದರತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಘಾಡವಾಗತ್ತೆ . ಚಳಿಯೂ ದೂರ್ವಾಗತ್ತೆ . "

ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಾ  ಬಂತು . ಶಿಬಿರಾಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ  ಕೆದಕಿ ತಣ ತಣ ಉರಿಸುತ್ತ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು ತೆಗೆದರು . 

zoolu zamba ಲೂಲೂ ಲೂಲು ಮಾಚಿಕ 
ಲೂಲು ಮಾಚಿಕ , ಲೂಲು ಮಾಚಿಕ 
ಕೀಕಿ ಆಶುಕಾರಿ ಉಶ್ ಆಫ್ರಿಕ 
ಕೀಕಿ ಆಶುಕಾರಿ ಉಶ್ ಆಫ್ರಿಕ . 


ಒಂದು ಗುಂಪು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು  ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು zoom  , zoom  , zoom  ಎಂದು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ zoom ಗುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು . ಆ ವರೆಗೂ ತಾನು ಕೇಳೇ  ಇಲ್ಲದ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ  ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು .  ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲೆ  ಮೀರಿ ತಾನೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ  zoom  zoom  ಎನ್ನುತ್ತ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು ಪುಟ್ಟಿ . 

ನಂತರ, ವಿಶ್ವ ಸ್ಕೌಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೇಡನ್ ಪೋವೆಲ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ರಚಿಸಿದ್ದ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ ತೊಡಗಿದರು ಸ್ಕೌಟ್ ಹುಡುಗರು . 

ಗಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೂಲಿ ಗೂಲಿ ಗೂಲಿ ಗೂಲಿ ವಾಚ,  
ಗಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೂ , ಗಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೂ .
ಗಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೂಲಿ ಗೂಲಿ ಗೂಲಿ ಗೂಲಿ ವಾಚ, 
ಗಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೂ , ಗಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೂ . 
ಹೈಲ, ಓ ಹೈಲ ಶೈಲಾ , ಹೈಲ ಶೈಲಾ, ಶೈಲಾ ಓಹ್  ಹೊ ,
ಹೈಲ, ಓ  ಹೈಲ ಶೈಲಾ, ಹೈಲ ಶೈಲಾ , ಶೈಲಾ ಓಹ್ 
ಶಾಲಿ ವಾಲೀ, ಶಾಲಿ ವಾಲಿ , ಶಾಲಿ ವಾಲಿ , ಶಾಲಿ ವಾಲಿ ,
ಊಂಫಾ  , ಊಂಫಾ, ಊಂಫಾ , ಊಂಫಾ . 

ಒಂದು ತಂಡ  ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರಲು ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ  'ಊಂಫಾ ಊಂಫಾ ಊಂಫ' ಎಂದು ಉತ್ತೇಜಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಗವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪುಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ  ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ತಾವೂ 'ಊಂಫಾ, ಊಂಫಾ, ಊಂಫಾ !' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು.   

ಕೊನೆಯದಾಗಿ - 

ಕರಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಕರಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು 
ಕರಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ನೋಟ ನೋಡಲು . 

ನೋಡಿತೇನದು ? ಅದು ನೋಡಿತೇನದು ?
ಬೆಟ್ಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗ, ಬೆಟ್ಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗ 
ಬೆಟ್ಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗ ಕರಡಿ ನೋಡಿತು . 

ಮರವನೇರಿತು , ಕರಡಿ ಮರವನೇರಿತು 
ಕಿತ್ತು ತಂದಿತು , ಹಲಸು ಕಿತ್ತು ತಂದಿತು.  
ಜೇನು ಬೆರೆಸಿ ಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು - 
 ತಾನೂ  ತಿಂದು ತೇಗಿತು .  

ಕರಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಕರಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು 
ಕರಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ನೋಟ ನೋಡಲು. 


ಸ್ಕೌಟ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತ ಶಿಬಿರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಓಡುತ್ತಾ ಹಾಡಿದರು. ಪುಟ್ಟಿ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ತಾನೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಕರಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಹಾಡನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡಿದಳು . 

 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಾಗ ಪುಟ್ಟಿ , " ಅಪ್ಪ ನಾನೂ ಸಕೌಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ." ಎಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಣಿದಳು. 

" ಹೂಂ . ನೀನು ಬುಲ್ ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಬೊದು . ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಲ್ ಗೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು.  " ನಗುತ್ತ ಹೇಳಿದರು  ಅಪ್ಪ. 


No comments:

Post a Comment